am gmu

Patikros sistema

VĮ Kretingos miškų urėdijoje dirbančių rangovų ir urėdijos medienos ruošos darbuotojų patikrinimo aktų santrauka 2017.01.05

Remiantis VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių plano 1.1.1.E) ir 1.1.2.D) punktų reikalavimais, parengta darbų saugos patikrinimų aktų, surašytų per 2016 metų II pusmetį, santrauka, atlikta nustatytų neatitikčių, susijusių su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu, analizė.

Suvestiniai duomenys pagal girininkijas pateikiami lentelėje:

 

Eil. Nr

Girininkijos pavadinimas

Aktų kiekis, vnt.

Nustatytų neatitikčių kiekis, vnt.

Pastabos

1.

Skuodo

1

-

 

2.

Lenkimų

5

1

 

3.

Grūšlaukės

4

-

 

4.

Šventosios

6

1

 

5.

Darbėnų

15

4

 

6.

Vaineikių

8

2

 

7.

Palangos

2

1

 

8.

Kartenos

2

-

 

9.

Klaipėdos

1

-

 

10.

Mikoliškių

4

3

 

11.

Šernų

5

1

 

12.

Vėžaičių

4

-

 

13.

Juodkrantės

2

2

 

14

Nidos

3

1

 

 

Viso:

62

16

 

Per 2016 metų II pusmetį iš viso atlikti 62 patikrinimai, 16 kartų (26 proc.) užfiksuoti vienokie ar kitokie neatitikimai, susiję su darbų saugos reikalavimais. 2016 metų I pusmetyje atlikti 52 patikrinimai, 16 kartų (31 proc.) užfiksuoti vienokie ar kitokie neatitikimai, susiję su darbų saugos reikalavimais. Analizė rodo, kad 2016 metais situacija darbų saugos srityje lyginant su 2015 metais ženkliai pagerėjo.

Neatitikimai labai įvairuoja pagal sudėtingumą ir pavojingumą darbuotojų saugai. Dažniausiai nustatomas pažeidimas (5 atvejai), - tai neteisingas medžių nuleidimas (neteisingi papjovimai, nepakankamos užtūros). Užfiksuota 2 atvejai, kai darbo vietoje nėra pirmosios medicininės pagalbos rinkinio (dažnu atveju vaistinėlė irgi laikoma automobilyje).  Kiti pažeidimai - tai nepastatyti ar ne vietoje pastatyti įspėjamieji ženklai prie kelių į kertamas biržes (3 atvejai) bei STOP juostos neturėjimas (5 atvejai),  (atskirais atvejais STOP juosta laikoma automobilyje, kas yra taipogi neleistina). Vieną kartą užfiksuotas darbas su techniškai netvarkingu pjūklu, t.y. nesureguliuotos variklio apsukos.

Visais atvejais yra duoti privalomi nurodymai pažeidimams pašalinti, arba atkreiptas dėmesys į pasikartojančius trūkumus, siekiant jų išvengti ateityje.

IŠVADOS:

  1. Šią patikrinimo aktų santrauką bei atliktą neatitikčių analizę numatoma paviešinti artimiausiame gamybiniame pasitarime, kuriame dalyvaus visi padalinių vadovai bei rangovinių įmonių atstovai.

Santrauką parengė: Vyriausiasis inžinierius Algirdas Varapnickas

2017-01-05