am gmu

Patikros sistema

ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra VĮ Kretingos miškų urėdijoje

Šios procedūros tikslas yra užtikrinti, kad VĮ Kretingos miškų urėdija kerta, transportuoja ir prekiauja mediena vadovaujantis visais taikomais teisės aktais.
Procedūra yra sukurta pagal NEPCon LegalSourceTM programą siekiant užtikrinti atitiktį 2010 m. spalio 10 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, (toliau – ESMR) reikalavimams dėl deramo patikrinimo programos taikymo.

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra .pdf

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS LegalSource rizikos vertinimas .pdf

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS rizikos mažinimo priemonių planas .pdf