am gmu

Patikros sistema

ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra VĮ Kretingos miškų urėdijoje

Šios procedūros tikslas yra užtikrinti, kad VĮ Kretingos miškų urėdija kerta, transportuoja ir prekiauja mediena vadovaujantis visais taikomais teisės aktais.
Procedūra yra sukurta pagal NEPCon LegalSourceTM programą siekiant užtikrinti atitiktį 2010 m. spalio 10 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, (toliau – ESMR) reikalavimams dėl deramo patikrinimo programos taikymo.

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra .pdf

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS LegalSource rizikos vertinimas .pdf

VĮ KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS rizikos mažinimo priemonių planas .pdf

VĮ Kretingos miškų urėdijoje dirbančių rangovų ir urėdijos medienos ruošos darbuotojų patikrinimo aktų santrauka 2017.01.05

Remiantis VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių plano 1.1.1.E) ir 1.1.2.D) punktų reikalavimais, parengta darbų saugos patikrinimų aktų, surašytų per 2016 metų II pusmetį, santrauka, atlikta nustatytų neatitikčių, susijusių su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu, analizė.

Suvestiniai duomenys pagal girininkijas pateikiami lentelėje:

Kreipimasis į visus miško kirtimo ir ruošos darbų rangovus dėl darbuotojų saugos vykdant darbus

Vykdant miško kirtimo ir ruošos darbus 2014 m. žuvusiųjų darbuotojų skaičius lyginant su 2013 m. išaugo apie 2,5 karto. Šie nelaimingi atsitikimai įvyko todėl, kad pjovėjams nesilaikant saugių darbo metodų pjaunant mišką, virstant medžiui buvo mirtinai traumuoti patys pjovėjai ar šalia dirbę kiti darbuotojai. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metu nustatyta, kad netinkamai buvo organizuoti darbai, nepakankamai vykdoma vidinė kontrolė, nebuvo laikomasi saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų ir kt. Plačiau apie nelaimingus atsitikimus miškų ruošos darbuose rasite čia.