am gmu

Miškų sertifikavimas

Apie FSC

Miškų valdymo tarnyba (Forest Stewardship Council ® – FSC), veikianti kaip tarptautinė nevyriausybinė organizacija yra sukūrusi tarptautinę miškų sertifikavimo sistemą.

Visi FSC ženklu pažymėti miško produktai yra nepriklausomų ekspertų sertifikuoti, kaip kilę iš miškų, kurie tvarkomi pagal tarptautiniu mastu pripažintus FSC miškų sertifikavimo sistemos principus ir kriterijus.

Tropiniai, vidutinių platumų ir boreliniai miškai sertifikuojami pagal tuos pačius 10 FSC sertifikavimo sistemos principų, kurių kiekvienas detalizuojamas atskirais atvejais. Visi principai ir kriterijai periodiškai peržiūrimi ir koreguojami. Jie yra vertinimo pagrindas, siekiant nustatyti ar įmonės ūkininkavimas miškuose atitinka tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio reikalavimus.

Lietuvoje valstybiniai miškai pradėti sertifikuoti 2000 m. siekdama suderinti ekonomines ir gamtosaugines ūkininkavimo sąlygas, įtvirtinant aplinkosaugos požiūrį į miškų tvarkymą ir tuo išsilaikyti kintančiomis medienos rinkos sąlygomis.