am gmu

Miškų apsauga

Miško sanitarinė apsauga

VĮ Kretingos miškų urėdijoje sanitarinei apsaugai skiriamas ne mažesnis dėmesys negu kitoms veiklos sritims. Per paskutinius tris metus 2013 – 2015 metais miškų urėdijos miškuose iškelta vidutiniškai po 433 ir išvalyta virš 85 vnt. inkilų, aptveriama apie 50 vnt. skruzdėlynų, paženklinama apie 60 vnt. uoksinių medžių. Kovojant su žievėgraužiu tipografu, 2015 m. išdėstyta 105 ktm vabzdžiagaudžių medžių, kurie tinkamu laiku apdorojami insekticidais. Kirtavietėse kabinamos feromoninės gaudyklės. Nustatytais terminais apdorojama insekticidais neišvežta žalia spygliuočių mediena. Sanitarinė miškų būklė stebima nuolat. Rūpestį kelia kasmet pasikartojančios vėjovartos, laiku neatlikus sanitarinių kirtimų ar laiku neatlikus sanitarinės būklės stebėjimų eglynuose gali atsirasti, išplisti kinivarpų židiniai.

Miškų sanitarinė būklė ir atliktos miško sanitarinės apsaugos priemonės

 

2013

2014

2015

Atlikta sanitarinių apsaugos priemonių miške, iš viso (ha)

1812

1324

551,1

            – biologinės

866

481

-

            – cheminės

151

161

151,8

             -  kitos (fizinės-mechaninės)

677

601

392

            – vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas

118

81

7,3

 Kenkėjų, ligų, abiotinių veiksnių ir žvėrių pažeisti miškai

256

171

149

-spyglius graužiantys kenkėjai (ha)

 

 

 

         papr. pušų pjūklelis

 

 

 

-liemenų ir jaunuolynų k. (ha)

 

27

15

eglių liemenų kenkėjai

 

 

0,4

pušų liemenų kenkėjai

 

 

 

grambuoliai

 

 

 

pušiniai straubliukai

 

27

14,6

-Medžių ligos, iš viso (ha)

 

 

2,3

Šakninė pintainė

 

 

2,3

saklys

 

 

 

-žvėrių žala medynams (ha)

137

63

124,4

Nulaupyta žievė

 

 

31,2

Nukandžioti ūgliai

137

63

92,5

bebrų

 

 

0,7

-Abiotiniai veiksniai, iš viso

118

81

7,3

- vėjavartos, vėjalaužos

118

81

7,3

Iš viso pažeistų miškų (ha)

256

171

149

buvo židinių metų pradžioje

52

52

9

kilo naujų

256

171

149

 likviduota židinių

119

148

7,9

Sunyko dėl gamtinių veiksnių

137

66

139,4

liko metų pabaigoje

52

9

10,7

 

 

 

 

 

Atliktos miško sanitarinės apsaugos priemonės

 

Priemonių pavadinimas

2013

2014

2015

1. Biologinės

 

 

 

Iškabinta. inkilų, vnt

400

395

504

Išvalyta suremontuotų inkilų, vnt

70

95

90

Aptverta skruzdėlynų, vnt

46

53

48

Vartota biopreparatų, ha

 

 

 

Pasodinta nektarinių ir ornitochorinių krūmų, ha plote

1

 

 

Atrinkta ir paženklinta uoksinių medžių,vnt.

57

61

58

1.1. Fizinės, mechaninės

 

 

 

Išdėstyta dispenserių, vnt

140

131

107

Aptepta medžių repelentais, ha

313

366

348,9

Išdėstyta vabzdžiagaudžių medžių, ktm

134

122

105,5

Aptverta ąžuolynų tvoromis, ha

 

 

 

2. Apsaugota medienos nuo liemenų kenkėjų:

7051

16496

13563

- apipurkšta insekticidais, ktm

6691

15357

12881

- sugaminta vėjovartų, ktm

360

1139

682