am gmu

Miškų apsauga

Miško priešgaisrinė apsauga

Miškų urėdijos miškuose funkcionuojanti priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrinės saugos priemones, veikė gana patikimai ir gana dažnai užtikrino gaisrų pastebėjimą laiku bei operatyvų jų gesinimą.

Priešgaisrinės apsaugos rodikliai nagrinėjami visai VĮ Kretingos miškų urėdijos veiklos teritorijai. Per 10 metų šioje teritorijoje užfiksuota 62 gaisro atvejų, iš jų 51 valstybiniuose miškuose.

Miško sanitarinė apsauga

VĮ Kretingos miškų urėdijoje sanitarinei apsaugai skiriamas ne mažesnis dėmesys negu kitoms veiklos sritims. Per paskutinius tris metus 2013 – 2015 metais miškų urėdijos miškuose iškelta vidutiniškai po 433 ir išvalyta virš 85 vnt. inkilų, aptveriama apie 50 vnt. skruzdėlynų, paženklinama apie 60 vnt. uoksinių medžių. Kovojant su žievėgraužiu tipografu, 2015 m. išdėstyta 105 ktm vabzdžiagaudžių medžių, kurie tinkamu laiku apdorojami insekticidais. Kirtavietėse kabinamos feromoninės gaudyklės. Nustatytais terminais apdorojama insekticidais neišvežta žalia spygliuočių mediena. Sanitarinė miškų būklė stebima nuolat. Rūpestį kelia kasmet pasikartojančios vėjovartos, laiku neatlikus sanitarinių kirtimų ar laiku neatlikus sanitarinės būklės stebėjimų eglynuose gali atsirasti, išplisti kinivarpų židiniai.

Miško apsauga nuo teisės pažeidimų

Mažėja neteisėtų miško kirtimų, tačiau atskirais metais padaugėjo neteisėtai iškertamos medienos. Per paskutiniuosius trejus metus visi neteisėti kirtimai fiksuoti valstybiniuose miškuose.