am gmu

Medienos ruoša

Miško kirtimų apimtis 2006-2015 metais

(likv. tūris  tūkst. m³)

Metai

Pagrind.
kirtimai

Iš to skaičiaus

Ugdomieji kirtimai

Sanitariniai kirtimai

Kiti tarpin. kirtimai

Iš viso

spyg-
liuočiai

kietieji
lapuoč.

minkšt.
lapuoč.

2006

58,0

39,1

0,7

18,2

8,7

11,7

0,3

78,7

2007

70,6

43,7

0,1

26,8

5,0

22,0

0,2

97,8

2008

72,1

44,4

0,3

27,4

8,3

11,0

1,0

92,4

2009

79,3

50,3

0,7

28,3

8,3

10,8

0,2

98,6

2010

74,3

46,9

1,1

26,3

9,4

10,6

1,0

95,3

2011

75,3

47,0

0,9

27,4

17,7

10,2

1,2

104,4

2012

74,6

44,3

0,8

29,5

18,4

11,2

1,8

106,0

2013

70,1

44,4

0,6

25,1

18,2

8,6

2,1

99,0

2014

70,6

43,6

0,8

26,2

19,6

10,3

4,8

105,3

2015

72,9

47,4

0,7

24,8

22,2

9,8

0,9

105,8

Viso

717,8

451,1

6,7

260

135,8

116,2

13,5

983,3

Vid. per. m

71,8

45,1

0,7

26,0

13,6

11,5

1,4

98,3