am gmu

Medžioklė (Hunting/Jagd)

Siūlomos medžioklių organizavimo paslaugos 2018.01.02

VĮ Kretingos miškų urėdija siūlo komercinių medžioklių paslaugas tykojant arba sėlinant Lietuvos ir užsienio medžiotojams.
Atsiskaitoma pagal VĮ Kretingos miškų urėdijos miškų urėdo 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 17A-114 patvirtintus "Medžioklės ir teikiamų paslaugų profesionalios medžioklės ploto vienete įkainius". Įkainiai galioja nuo 2017 m. spalio 2 d.

Dėl konkretaus medžioklės laiko bei kitais su medžiokle sisijusiais klausimais kreiptis į Kretingos miškų urėdą Arūną Samošką tel.8-445-51550, mob.tel.8-615 24162.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2015 m. birželio 30d. įsakymu Nr. D1-512 "Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo nuostatų patvirtintų LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 11d. įsakymo Nr. 633 pakeitimo" 17 punktu "kai nėra pageidaujančių medžioti PM plotuose asmenų, siekiant išvengti žvėrių daromos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui ir melioracijos įrenginiams" ir 18 punktu "siekiant sureguliuoti plėšrūnų, išskyrus vilkus, populiacijų gausą", ūkininkai ir urėdijos darbuotojai, atliekantys Proefesionalios medžioklės plotų tvarkymo, priežiūros bei apsaugos darbus, vykdys medžiokles prie žemės ūkio pasėlių:

2017 m. balandžio 6 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 7 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 8 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 9 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 10 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 11 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 12 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 18 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 19 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 20 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 21 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 22 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 23 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 26 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 27 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 28 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. balandžio 29 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. gegužės 5 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. gegužės 8 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. gegužės 9 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. gegužės 12 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio 6 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio  8 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio  10 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio  13 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio  15 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio 20 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio 27 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. birželio 29 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 3 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 5 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 7 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 8 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 10 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 12 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 14 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 17 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 20 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 22 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 24 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 26 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 27 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 29 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. liepos 31 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 2 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 3 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 5 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 7 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 28 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugpjūčio 30 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 1 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 5 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 7 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 13 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 15 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 23 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. rugsėjo 26 d. (pasėlių saugojimas)
2017 m. spalio 19 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. spalio 20 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. spalio 23 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. lapkričio 7 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. lapkričio 8 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. lapkričio 13 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. lapkričio 17 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. lapkričio 27 d. (bebrų medžioklė)
2017 m. gruodžio 6 d. (bebrų medžioklė)
2018 m. sausio 2 d. (bebrų medžioklė).