am gmu

Naujienos

LMPF valdybos atviras laiškas 2017.01.31

Gerbiami kolegos, miškininkai,

Viešoje erdvėje netyla diskusijos dėl VĮ miškų urėdijų pertvarkos. Pagal aplinkos ministro  pateiktą viziją, su kuria dauguma esate susipažinę, 2018 m. sausio 01 d. mūsų – tokių kaip savarankiškai dirbančių, savo materialinę-techninę bazę ir darbo kolektyvus turinčių  – neliks. Pagal teikiamą projektą  urėdijos kartu su GMU ir VĮ ,,Valstybiniu  miškotvarkos institutu“ butų sujungtos į vieną centralizuotą įmonę. Pasirinktas ne lenkiškasis vienos įmonės variantas su stipriais filialais, kuris mūsų miškininkų bendruomenei būtų ne toks skausmingas, bet latviškasis, kur svarbiausias centralizuotos įmonės veiklos prioritetas – stambaus verslo įmonėms palanki medienos ruoša ir prekyba. Po šios reformos tikroji miškininkystė Latvijoje buvo tiek apleista, kad latviai neteko tarptautinio valstybinių miškų sertifikato.

Miške kirvis – ne pagrindinė priemonė 2017.01.31

Generalinė miškų urėdija (GMU) pranešė, kad valstybės įmonės miškų urėdijos viršijo 2016-iesiems užsibrėžtą pelno planą, nors ir buvo susiklosčiusios nepalankios aplinkybės. Visos 42 miškų urėdijos pernai dirbo pelningai. Konsoliduotas urėdijų grynasis pelnas pernai sudarė 7,3 mln. eurų, palyginti su 6,2 mln. eurų 2015-aisiais.

Valdymo koordinavimo centro duomenimis, miškininkystės sektoriaus normalizuoto grynojo pelno marža 2016 metais siekė 17,7 proc., 2015-aisiais – 16,7 procento. Energetikos sektoriuje šis rodiklis 2015 metais buvo 11,1 proc., susisiekimo – 4,6 procento.

Gamtosauginė akcija ,,Pradinukai – žvėreliams ir paukšteliams“ 2017.01.28

Kai žemę sukaustė ledas ir apklojo sniego pusnys, Gargždų "Minijos" progimnazijos 1 – 4 klasių mokiniai sukruto gelbėti paukštelius ir žvėrelius.     Jau šeštą kartą vaikai įsijungė į gerumo akciją ,,Pradinukai – žvėreliams ir paukšteliams“. Keturias dienas mažieji gamtos bičiuliai mokyklėlėn nešė maišelius su pašaru gyvūnams. Vaišes stropiai rūšiavo 3 c klasės savanoriai. Sausio 20 d. su akcijos dalyviais susitikti atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės ekologė Kristina Stulpinienė, Šernų girininkijos girininkas Vytenis Poškus, medžiotojų būrelio pirmininkas Algirdas Kaušys.

Urėdijų pelnas priklauso nuo profesionalaus įdirbio 2017.01.28

Turbūt ne daugelis visuomenės atstovų, kurie tiesiogiai nesusiję su miškininkyste ar medienos pramone žino, kad miškas pats savaime gražus ir sveikas neužauga. Dažniausiai ne viena miškininkų profesionalų karta turi įdėti daug darbo ir laiko, kol suformuoja tam tikrai augavietei labiausiai tinkantį medyną. Vienas geriausių pavyzdžių, kuomet pasodinus ąžuolą, aplink jį sodiname liepaites, padėsiančias ąžuolui stiebtis be šoninių šakų ir auginti kuo stambesnę bei sveikesnę medieną. Ir tik po 121 metų galime įvertinti užaugęs ąžuolas tiks gaminti prabangius gaminius ir jo kubinį metrą galėsime parduoti už 500 Eur, ar didžioji dalis medienos tiks tik malkoms ir kainuos tik 27 Eur/m³.  Taip dėl kiekvieno medžio užauginimo, vadovaudamiesi moksliniais tyrimais, miškininkai įdeda daug pastangų kol užaugina produktyvius medynus, o iš padarinės medienos gauna didžiausią pelną.
Lyginant pušies medynus su drebulynais, padaringumas gali skirtis net kelis kartus, tačiau bendras valstybiniuose miškuose užauginamos padarinės medienos procentas atitinka moksliškai patvirtintus normatyvų reikalavimus ir kasmet svyruoja nuo 82 iki 85 procentų. Tai rodo, kad medienos ruoša vykdoma racionaliai, gauname aukščiausią prekinės medienos padaringumo išraišką.

2016 metais VĮ miškų urėdijos pagerino veiklos efektyvumą 2017.01.23

Įgyvendinant 2016 m. nustatytą prioritetą, kurio tikslas – VĮ miškų urėdijų veiklos ekonominis subalansavimas ir turto panaudojimo efektyvumo didinimas - visos miškų urėdijos 2016 metus baigė pelningai. Kaip pažymėjo generalinis miškų urėdas dr. Rimantas Prūsaitis, valstybiniams miškams keliami tikslai nuosekliai įgyvendinami.

Pušyno pajūryje retinimas – neišvengiamas ir naudingas kraštovaizdžiui 2017.01.17

Kasmet miškininkai kerta ilgus metus neliestus, ilgamečius medžius prie pat jūros.

Dažniau į prie jūros augantį pušyną užsukantys vietos gyventojai nebe pirmą kartą pastebi – dalis medžių yra paženklinti ryškiaspalviais dažais. Tai reiškia, kad juos rengiamasi šalinti. Vyresnės kartos palangiškiai stveriasi už galvos: kas drįsta kėsintis į ilgus metus žaliavusius miško plotus. Miškininkai aiškina, kad mišką retinti yra būtina ir šie darbai atliekami gerokai pavėlavus. Iš viso netoli Naglio kalno šiemet ketinama išretinti per 13 hektarų miško.

Naglių rezervate pradėti gamtotvarkos darbai 2017.01.17

Šiuo metu imtąsi vaduoti šį nuostabiai gražų gamtos kampelį nuo menkavertės augmenijos. Pagal šešių partnerių pasirašytą sutartį dėl projekto „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas NATURA 2000 teritorijose“ VĮ Kretingos miškų urėdija jau pradėjo pagal projektą numatytus gamtotvarkos darbus. Šie darbai bus vykdomi etapais, o pirmasis etapas turi būti užbaigtas iki kitų metų kovo 15 d. Tai medžių ir krūmų šalinimas Kuršių Nerijos nacionaliniame parke, laikantis Kuršių Nerijos nacionalinio parko vidinio miškotvarkos projekto sprendinių ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos darbų derinimo eigos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pagal projektą pradėtas Naglių gamtinio rezervato apvalymas nuo sumedėjusios augmenijos 48 ha plote.

Kretingos miškų urėdijos darbuotojai korupcijos prevencijos mokymuose 2017.01.16

2016 m. gruodžio 28 d. Kretingos miškų urėdijos darbuotojai dalyvavo korupcijos prevencijos mokymuose “Kodėl svarbi korupcijos prevencija?”. Darbuotojai ir mokymų lektorė, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos narė, dr. Nendrė Černiauskienė diskutavo apie korupcijos reišinio turinį, korupcijos prevencijos sistemą, aptarė korupcijos apraiškų grėsmes.

Mokymuose darbuotojai buvo supažindinti su korupcijos statistika: kiek Lietuva yra pažengusi nesitaikstydama su korupcijos apraiškomis, ko tikisi apklausose dalyvaujantys respondentai- gyventojai, paslaugų gavėjai. Kokios galimos korupcijos prielaidos urėdijose, girininkijose, ir kokių prevencinių priemonių reikia ar būtina imtis? Tarpušvenčio laikotarpiu kalbėta – kodėl kyšis nebus dovana, o dovana kartais gali būti kyšiu. Ir ar tikrai nepriimti dovanos yra nemandagu? Ką turėtų žinoti įstaigos lankytojas? Kaip jį informuoti apie įstaigos dovanų politiką? Ir kodėl negalima dovanoti ir priimti dovanų alkoholio?

Ar tik įstaigos darbuotojas neša atsakomybę už glaimas korupcines veikas, ar ir įstaigos klientas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už kyšio davimą? Kaip sukurti antikorupcinę sistemą, kuri netoleruotų kyšio davimo situacijų, apsaugotų darbuotojus nuo provokacijų ir leistų įstaigos administracijai sukurti stiprų ir skaidrų valdymą?

Galbūt svarbus ISO  9001 standartizavimas? Nulinės tolerancijos politikos formavimas? Prisijungimas prie tarptautinio antikorupcinio tinklo “United Nations Global Compact”? Šiai dienai paskutinės naujovės Pasaulyje – antikorupcinės sistemos – ISO 37001:2016 diegimas? O gal tiesiog – Lietuvos Respublikos teisės aktų bazės nuoseklus įgyvendinimas: korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, korupcijos prevencijos programų rengimas, priemonių įgyvendinimas, viešų ir privačių interesų tinkamas ir savalaikis deklaravimas.

Juodkrantės sengirės išsaugojimo ir atkūrimo problemos 2017.01.16


Juodkrantės sengirė tai unikali jūrinės-eolinės kilmės smėlynų, senosios formacijos kopų, vadinamų parabolinėmis, miško ekosistema, išlikusi tik čia apie 130 ha plote ir fragmentai prie Nidos bei Rasytės. Juodkrantėje įkurtas seniausias (1895 m.) miško parkas Lietuvoje. Kai kurių pušų amžius apie 300 metų. Sengirėje ir jos prieigose yra išskirta 17 kertinių miško buveinių, beveik 2 miško kvartalai patenka į "Natura 200" saugomą teritoriją, išskirti 4 sėkliniai paprastosios pušies medynai.

Plačiau susipažinti su Juodkrantės sengirės unikalumu kviečiame žurnale "Mūsų girios" 2016/11, ASU prof. emerito, habil. dr. Edvardo Riepšo ir prof. dr. Kęstučio Armolaičio straipsnyje "Juodkrantės sengirės išsaugojimo ir atkūrimo problemos".

Atgal 1 ... 6 7 8 Kitas