am gmu

Miškotvarka

Miškotvarkos projekto santrauka

VĮ Kretingos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto santrauka

 

 

KURŠIŲ NERIJOS NP VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS 2013-2022 metams AIŠKINAMASIS RAŠTAS