am gmu

Medienos ruošos padalinys

Medienos ruošos padalinys

Tarpukario metų Kretingos miškininkai daug nusipelnė diegiant miškininkavimo praktikoje ekonominiu-finansiniu atžvilgiu naudingą ūkinės medienos ruošos organizavimo būdą.

Nuo seno kirtimui skirtas miškas buvo parduodamas nenukirstas. Tokia tvarka buvo labai palanki miško pirkliams. Nupirkę mišką jie samdydavo kirtėjus nukirsti ir pagaminti jų nurodytus sortimentus. Sortimentai buvo parduodami medienos apdirbėjams arba eksportuojami ir atnešdavo pirkliams didžiulį pelną. Valstybė gaudavo iš miško mažai pajamų. Dėl to kilo mintis nenukirsto miško pardavimo apimtis mažinti ir patiems samdyti kirtėjus, gaminti sortimentus, juos parduoti ir gautu pelnu papildyti Valstybės biudžetą. Pradžioje reikėjo tokią medienos ruošos tvarką išbandyti praktikoje. Tam darbui atlikti 1926-1927 m. miško kirtimo sezone Miškų departamentas parinko Skuodo ir Kazlų Rūdos miškų urėdijas.

Urėdas M. Daujotas ūkinei ruošai parinko Darbėnų girininkiją, kurioje šalia apvalios medienos eksportui gaminti pabėgiai ir Vaineikių girininkiją, kurioje ruoštos malkos valdžios įstaigoms ir mokykloms. Bandymas pavyko, ūkinės veiklos rezultatai leido ją išplėsti. Kretingos miškų urėdijoje 1935-1936 m. miško kirtimo sezone visi kirtimai (metinė biržė 36000 m3) buvo atlikti ūkiniu būdu.

Įsteigus 1947 m. miškų ūkius, jie vykdė miško išauginimo ir apsaugos darbus. Pagrindinius kirtimus vykdė toje pat teritorijoje veikę miško pramonės ūkiai, priklausę Miško pramonės ministerijai. 1957 m. sujungus Miškų ūkio ir Miško pramonės ministerijas į vieną žinybą Miškų ūkio ir miško pramonės ministeriją, padėtis keitėsi. Miškų ūkiai vykdė ir miško išauginimo bei apsaugos, ir medienos ruošos darbus. Nuolatiniai ir sezoniniai miškų ūkių darbininkai buvo jungiami į mažas kompleksines brigadas, kurių baigiamoji medienos ruošos operacija buvo medienos ištraukimas į tarpinius sandėlius kirtavietėse, prie kelio, lengviau pasiekiamose vietose. Pagerėjo aprūpinimas technika, reikalinga darbus atlikti. 1957 m. miškų ūkis gavo pirmąjį motopjūklą „Družba“, 1961 m. pirmąjį miško medžiagos traukimui pritaikytą ratinį traktorių „Vladimirec“, turėjo 3 miškavežes. Mikoliškių girininkijoje buvo suburtos dvi pirmosios kompleksinės brigados.

Medžiai buvo kertami, genimos šakos, stiebai skersuojami į sortimentus, kurie buvo ištraukiami prie kelio į tarpinį sandėlį. Praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje miško pramonės ūkyje dirbo 23 kompleksinės medienos ruošos brigados. Keturiose brigadose galutinė darbo operacija -  medienos ištraukimas, buvo atliekama traktoriais TDT-40, kitose keturiose brigadose mediena buvo ištraukiama ratiniais traktoriais, o likusiose 15 brigadų mediena buvo ištraukiama arkliais. Miško ruošos punktas užsiėmė tik medienos pervežimu, buvo panaikintas, o jo vietoje įsteigtas miško išvežimo baras. Gausėjant traktorių ir automobilių parkui devintojo dešimtmečio pabaigoje medienos ruoša kirtavietėse pasibaigdavo stiebų gamyba, kurie buvo ištraukiami ir išvežami į 1986 m. pastatytą miško medžiagos galutinį sandėlį Mikoliškiuose, ten skersuojami į sortimentus ir vežami vartotojams. Medienos ruošos organizavimas mažai pasikeitė, tačiau žymiai išsiplėtė vis našesnės specializuotos technikos naudojimas ir medienos ruošoje, ir jos transportavime. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsivėrė galimybės pakeisti pasenusią medienos ruošos techniką nauja, našesne ir ekonomiškesne, kartu mažinti medienos ruošos sąnaudas. Pradžioje, 1998 m. įsigyta suomiška medienvežė „SISU“, 2001 m. olandiška medienvežė „DAF“. 2005 m. įsigyta moderni Suomijoje pagaminta medkirtė „Valmet 911.3“, miškų urėdijoje išdirbusi 20000 motovalandų, vietoje norminių 15000 motovalandų. Medienai gabenti iš kirtavietės į sandėlį, įsigytos dvi medienvežės „Valmet 840-3“ ir „HSM-208“. 2010 m. įsigyta nauja medkirtė „PONSSE-ERGO“. Šiuo metu medienos išvežimui naudojami 3 medienvežiai automobiliai: 2 automobiliai „MERSEDES“, 1 automobilis MAN. Įdiegus paminėtą techniką iki minimumo sumažinti medienos vidaus pervežimai.

2003 m. urėdijos miškai buvo sertifikuoti pagal tarptautinius FSC principus ir kriterijus. Sertifikaciją atliko Danijos bendrovė „Nature Ecology and People Consult“ („NEPCon“), bendradarbiaujant su nepelno organizacija Rainforest Alliance-Smart Wood prekės ženklo savininke. Sertifikatas reikalingas siekiant parduoti miško produkciją Europos sąjungos rinkoje.

Nuo 1993 m. daug darbų atliekama rangos būdu perkant nustatyta tvarka paslaugas.