am gmu

LMS Kretingos skyriaus veikla

Tradicinė miškasodžio talka urėdijos administracijos darbuotojams 2014.04.16

Šių metų balandžio 16 d. VĮ Kretingos miškų urėdijos administracijos darbuotojai išjungę kompiuterius, palikę savo kabinetus išvyko į Vėžaičių girininkiją sodinti miško. Miškasodžio talką organizavo Lietuvos miškininkų sąjungos Kretingos skyrius, šios tradicijos pradininkas - buvęs skyriaus pirmininkas urėdo pavaduotojas Sigitas Kupšys. Administracijos darbuotojai tą dieną atkūrė 0,7 ha ploto biržę, pasodindami eglės ir šlapesnėse vietose juodalksnio sodinukus.

Už organizuotą talką dėkojame Vėžaičių girininkijos girininkui Vidui Pakamorei ir LMS Kretingos skyriaus pirmininkui Arūnui Samoškai.

LMS Kretingos skyriaus informacija