am gmu

LMS Kretingos skyriaus veikla

Pasodino urėdo Antano Baranausko ąžuolą 2014.07.28

Penkiasdešimt metų pajūrio miškams jau atidavusio miškininko, Kretingos miškų urėdijos urėdo Antano Baranausko darbus įprasmina minint šią sukaktį urėdijos kieme šį antradienį pasodintas ąžuolas.

Urėdo Antano Baranausko 50 metų darbinės sukakties ąžuolą sodino visi šio renginio dalyviai.
Ąžuolą, užpildami po kastuvą – kitą žemių, sodino visi tądien pagerbti miškininko susirinkę žmonės. „Šiais laikais garsinti žmogaus darbą tapo nebemadinga, kartais netgi kenksminga, tačiau manau, jog grįš vertybės tų, kurie nėra vienadieniai drugeliai. Lietuvoje yra ilgamečių miškininkų, bet tokių kaip Antanas Baranauskas – miškininkų legendų – nedaug“, - kalbėjo generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. Renginyje su administracijos direktoriumi Virginijumi Domarku dalyvavęs Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika šmaikštavo: „Duok, Dieve, mums politikoje tiek metų išsilaikyti“. J. Mažeika priminė, jog A. Baranauskas nusipelnė ne vien Žemaitijos miškams, bet ir krašto kultūrai, švietimui. „Vargu, ar kas besuskaičiuos, kiek pastatyta ąžuolo kryžių Antanui padedant“, - sakė jis. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, bendrovės „Hydrostatyba“ vadovas Jonas Domašius urėdui įteikė kastuvą su inicialais, palinkėdamas Žemaitijoje pasodinti dar ne vieną ąžuolą. Tai, jog miškų sodinimas, jų atkūrimas A. Baranauskui yra arčiausiai širdies, pabrėžė urėdijos specialistė Gražina Banienė: „Urėdui net pokalbio mėgstamiausia tema yra miškų sodinimas”. Pasak jos, todėl urėdijos miškininkų kolektyvas ir nusprendė, kad pati geriausia dovana darbinio jubiliejaus proga urėdui bus prie urėdijos pasodintas jo vardo ąžuolas – stiprybės, ištvermės simbolis. „Jo rūpesčiu vertingais medžiais užsodintos nederlingos Skuodo rajono žemės, apželdinti Minijos šlaitai, Kretingos rajone ošia Žalgirio miškas. Kretingos miesto pašonėje pasodintas ir brandą pasiekęs Ilgųjų pievų miškas buvo privatizuotas ir skaudžiai iškirstas. Deja, urėdijos teritorijoje jis toks ne vienintelis. Urėdas buvo ir tebėra tokios Lietuvos žaliąjį turtą naikinančios politikos priešininkas“, - kalbėjo G. Banienė.

Per A. Baranausko darbo ir vadovavimo Kretingos miškų ūkiui ir urėdijai metus mišku apaugęs plotas padidėjo 6,5 tūkst. hektarų, įveista 11,3 tūkst. ha miško kultūrų, iš jų 2,9 tūkst. ha – ne miško plotuose (eroduojančiose, miestų žemėse). Įveistas 54 ha daigynas medelynas, kuriame auginami ir dekoratyviniai krūmai, medžiai sodyboms apželdinti.

Urėdas Antanas Baranauskas (dešinėje) darbavosi su jam padovanotu vardiniu kastuvu.
A. Baranauskas pasidžiaugė sutvarkytu urėdijos administraciniu pastatu, teritorija, visiškai atnaujintu technikos parku. Ne vienam iš susirinkusiųjų nusistebėjus, kaip jam, dzūkui, pavyko taip giliai ir tokiam ilgam laikui įleisti šaknis Žemaitijoje ir Kretingos miškų urėdijoje, A. Baranauskas sakė: „Padėjo ir anų laikų urėdo Marijono Daujoto palikimas. Savame darbo kely sutikau daug puikių žmonių, ir šešerius metus Kretingos miškų ūkiui vadovavusį Antaną Milkų, akademiką Leonardą Kairiūkštį, Skuodo girininkijos girininką Dominyką Narkų, kuris vienas pats girininkiją tvarkė ir buvo išskirtinio pareigingumo žmogus, Lietuvos miškininkų miškininką – Rimantą Kviklį, kitus”. Generalinis urėdas B. Sakalauskas A. Baranauskui priminė: „Laukia dar vienas darbelis – perimti Kuršių nerijos miškus“. Po paskutinio Kuršių nerijos miškus nusiaubusio gaisro juos valdžiusi Kuršių nerijos draustinio administracija prarado pasitikėjimą, todėl miškai grąžinami miškininkams, kurie praeityje jais ir rūpinosi. A. Baranauskas yra prasitaręs, jog draustinio valdžia Nerijos miškus prižiūrėjo atsainiai, nemokšiškai ir apleido.
Pasodinus ąžuolą buvo atidengta simbolinė gilė su užrašu „Miškų urėdo Antano Baranausko ąžuolas“. Tautodailininko Liudo Ruginio iš ąžuolo išdrožtą gilę padovanojo Lietuvos miškininkų sąjungos Kretingos skyrius. „Tikimės, kad ši nedidelė skulptūra ne tik papuoš urėdijos aplinką, bet ir primins šio miškininko darbus, nuopelnus“, - skyriaus vardu kalbėjo G. Banienė. Visi ąžuolo sodinimo ceremonijos dalyviai pasirašė atminimo lape, kuris buvo įteiktas A. Baranauskui.
*
Iš Antano Baranausko biografijos
Antanas Baranauskas gimė 1936 m. Alytuje.
Mokėsi Alytaus I-ojoje vidurinėje mokykloje, 1959 metais baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Trumpai dirbo Prienų, Šiaulių miškų ūkių Šilavoto ir Gruzdžių girininkijose. 1964-aisiais pradėjo dirbti tuometinio Kretingos miško pramonės ūkio vyr. inžinieriumi, vienerius – 1971 – metus vadovavo Plungės miškų ūkiui, po to vėl grįžo į Kretingą. Nuo 1991 m. pradėjo dirbti Kretingos miškų urėdijos urėdu ir tebedirba iki šiolei.
A. Baranauskas yra apdovanotas LDK Gedimino ordino ir Auksinio ąžuolo lapo medaliais, jam suteikti Lietuvos nusipelniusio miškininko, Kretingos rajono Garbės piliečio vardai. Miškininkas už pasiaukojantį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą yra pelnęs daug kitų apdovanojimų.

Teksto autorė: Vitalija Vitkauskienė

"Pajūrio naujienos" 2014-07-18