am gmu

Lietuvos miškininkų sąjunga

Istorija

Lietuvos miškininkų sąjunga įkurta 1929 06 29-30 įvykusiame suvažiavime. Sąjungos tikslu laikyta būtinybė pažinti, padėti plėsti ir tobulėti Lietuvos miško ūkiui, leisti ir platinti miškų srities literatūrą, bendradarbiauti su kaimyninių valstybių miškininkų sąjungomis. Pirmajame suvažiavime pristatytas sąjungos leidinys „Mūsų girios“. Suvažiavimai kviesti kasmet. Iki organizacijos uždraudimo 1940 m. (okupavus Lietuvą sovietams) įvyko 10 suvažiavimų. Prezidentais buvo renkami A. Požėla, V. Žemaitis, J. Vilčinskas, J. Viliušis.
Pasitraukę iš Lietuvos aktyviausi Sąjungos nariai jau 1945 m. sukvietė miškininkų konferenciją, o 1949 10 15 Čikagoje įkūrė Lietuvos miškininkų sąjungą išeivijoje. Jie tęsė sąjungos veiklą, rūpinosi miškininkais tremtiniais, vykdė leidybinį darbą, leido žurnalą „Girios aidas“. Sąjunga kas 2-3 metus kvietė suvažiavimus. Pirmininkais dirbo A. Rukuiža, V. Žemaitis, J. Žebrauskas. Sąjunga išeivijoje nutraukė veiklą 1994 m., kai įsijungė į Lietuvoje atkurtos MS gretas.

Sąjunga atkurta 1990 04 04. Ji įteisino 1929-40 m. veikusios miškininkų organizacijos tęstinumą. Jos suvažiavimai kviečiami kas 2 metai. Prezidentais dirbo A. Valavičius, A. Brukas, V. Antanaitis, A. Tebėra, E. Riepšas, o dabartinis – E. Bartkevičius.

Lietuvos miškininkų sąjungos informacija