am gmu

Kretingos skyrius

LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus pirmininkas ir valdyba

Algirdas Varapnickas
LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus pirmininkas

Kontaktai:
Tel. 8 445 51280
Mob. 8 618 70703
algirdas.varapnickas@kretmu.lt

Andrius Kalnikas
LMS Grininkų bendrijos tarybos atstovas
Gimė 1989-12-07 Telšiuose. 2009 metais baigė Varnių Motiejaus Valančiaus gimnaziją. 2009-2013m. studijavo Aleksandro Stulginskio universitete miškininkystę. 2013 metais pradėjo dirbti VĮ Kretingos miškų urėdijoje, Vaineikių girininkijoje girininko pavaduotoju, nuo 2015 metų liepos mėn. dirba Vaineikių girininkijos girininku.

Kontaktai:
Tel. 8 445 42858
Mob. 8 611 40871
andrius.kalnikas@kretmu.lt


Sigitas Kupšys
LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus valdybos narys

Kontaktai:
Tel. 8 445 52505
Mob. 8 687 49338
sigitas.kupsys@kretmu.lt

 

Gražina Banienė
LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus valdybos na

Gimė 1980-06-14 Seinuose, Lenkijoje. 1999 m. baigė Punsko Kovo 11-osios gimnaziją. 1999-2005 m. studijavo miškininkystę, Lietuvos žemės ūkio universitete. 2005 m. pradėjo dirbti VĮ Kretingos miškų urėdijoje, 2005 - 2015 m. ėjo informatikos specialistės, 2015 - 2016 m. sekretorės pareigas, nuo 2016 m. miško želdinimo ir apsaugos inžinierė.

Kontaktai:
Tel. 8 445 51173
Mob. 8 613 95162
grazina.baniene@kretmu.lt

Viktoras Kalvaitis
LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus valdybos narys

Kontaktai:
Tel. 8 440 56623
Mob. 8 682 53518
lenkimai@kretmu.lt

 

Vaidotas Alseika
LMS Kretingos miškų urėdijos skyriaus valdybos narys

Gimė 1978-01-05 Skuode. 1996 m. baigė Pranciškaus Žadeikio vidurinę mokyklą. 1996-2000 m. studijavo miškininkystę, Lietuvos žemės ūkio universitete. 2001 m. pradėjo dirbti VĮ Kretingos miškų urėdijoje, Lenkimų girininkijoje eiguliu, tais pačiais metais paskirtas eiti girininko pavaduotojo pareigas. 2004-2006 m. dirbo Vaineikių girininkijos girininku. Po girininkijų reorganizacijos, 2006-2013 m. ėjo Vaineikių girininko pavaduotojo pareigas. Nuo 2013 m. liepos mėn. dirba VĮ Kretingos miškų urėdijos miškotvarkos inžinieriumi.

Kontaktai:
Tel. 8 445 51173
Mob. 8 682 53519
vaidotas.alseika@kretmu.lt