am gmu

Jaunieji miško bičiuliai

Darbėnų medelyne plušėjo angelai 2014.07.28

Kretingos miškų urėdijos Darbėnų miško sodmenų medelynas sulaukė Jaunųjų miško bičiulių sambūrio dalyvių (JMBS). Jaunieji gamtininkai medelyne ravėjo eglių auginių lysves.
Į Darbėnuose organizuojamus praktinius miško priežiūros mokymus vaikai sugūžėjo iš visos Lietuvos. Čia jie buvo supažindinti su sodmenų išauginimu bei turėjo galimybę prisidėti prie gamtos puoselėjimo darbų. „Mokiniai porą valandų ravės eglučių sodinukų lysves, tad prieš pradedant Kretingos pranciškonų vienuolyno brolis Bernardas palaimino miško bičiulius ir pasakė, jog ravėjimas yra angelų darbas ir palinkėjo gėrio bei ramybės,“ – pasakojo JMBS koordinatorė Lina Marmaitė.
JMBS stovyklos „Mano žalioji vasara“ dalyvių ekskursija Kretingos miškų urėdijoje buvo skirta pažinti miško vystymosi principus, ugdyti ekologinę kultūrą bei pilietiškumą skatinant miško priežiūros, atkūrimo darbus. Darbėnų medelyno meistras Ramūnas Kaubrys atvykusiems gamtos mylėtojams padėjo pasiskirstyti darbus, aprodė sodmenų auginimo bei saugojimo vietas. R. Kaubrys pasakojo, jog šiuo metu medelynui trūksta papildomų pajėgų, todėl jaunųjų miško bičiulių apsilankymas urėdijoje yra naudingas abipusiai – vaikai turi galimybę praktiškai panaudoti bei įgyti žinių, o medelyno darbuotojai sulaukia ateityje juos pakeisiančių žmonių.