am gmu

Istorija

Miškų administravimas pirmaisiais pokario metais (1944-1950 m.)

Kretingos miškų urėdijos veikla atnaujinta nuo 1944 10 11, vos pasitraukus vokiečių kariuomenei. 1945 04 10 įsteigta Klaipėdos miškų urėdija su Girulių, Juodkrantės, Kairių, Nidos, Plikių, Smeltės ir Šernų girininkijomis.

Didėjant medienos pareikalavimui, 1945 04 25 buvo pertvarkytas miškų administravimas. Pagrindiniu medienos ruošos ir miškų ūkio gamybiniu vienetu tapo miško pramonės ūkis, o nemiškingose apskrityse – miškų ūkis. Kretingos miško pramonės ūkyje (direktorius Petras Kiškis) buvo sudarytos Endriejavo, Darbėnų, Gargždų, Grūšlaukės, Kartenos, Kulių, Palangos, Skuodo, Šateikių ir Vaineikių girininkijos. Klaipėdos miškų ūkyje (direktorius Jonas Šopys, techninis vedėjas, nuo 1946 04 26 direktorius, Antanas Sličius) buvo sudarytos Alksnėnų, Ažpurvių, Girulių, Juodkrantės, Kairių, Nidos, Plikių ir Šernų girininkijos. Abu ūkiai priskirti Šiaulių miško eksploatacijos ir miškų ūkio trestui.

 

Įsteigus Miškų ūkio ministeriją, nuo 1947 10 01 pradėjo veiklą Klaipėdos miškų ūkis, sudarytas iš buvusių Klaipėdos ir Šilutės miškų ūkių, Kretingos miško pramonės ūkio bei Pajūrio, Plungės, Rietavo ir Švėkšnos miško pramonės ūkių dalies miškų, bendras ūkio plotas sudarė 78924 ha. Ūkis buvo paskirstytas į Gargždų, Girulių, Grūšlaukės, Juodkrantės, Kartenos, Kretingos, Kulių, Palangos, Priekulės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos ir Vainuto girininkijas, bendras ūkio plotas sudarė 82427 ha. Klaipėdos miškų ūkio direktoriumi iki 1949 06 15 dirbo Konstantinas Oriolas, jį pakeitė Genadijus Suchorukovas dirbęs iki miškų ūkio panaikinimo 1949 m. pabaigoje. Pirmųjų pokario metų dokumentų neišliko, todėl sunku tiksliai išvardinti dirbusius girininkus. Karo metų girininkų dauguma į savo darbo vietas negrįžo, buvo paskirti nauji girininkai. Darbėnų girininkijos girininku dirbo Dominikas Narkus (1944-1949), Gargždų girininkijoje Donatas Laskauskas (1947), Antanas Šileika (1945-1949), Girulių girininkijoje Kazys Jablonskis (1947-1948), Stasys Navickas (1948), Leonidas Puchalskis (1948), P. Brazdeikis (1948-1949), Grūšlaukės girininkijoje P. Brazdeikis (1947), Klemensas Laužikas (1949), Kartenos girininkijoje Antanas Šileika (1947-1948), Kazys Ruseckas (1949), Kretingos girininkijoje Kazys Gliožeris (1949), Palangos girininkijoje P. Brazdeikis (1944-1945), Karolis Kriščiūnas (1947-1949), Šernų girininkijoje K. Kriščiūnas (1945), Kazys Šeputa (1945), Jonas Mikuckis (1946) ir kiti.