am gmu

Bendros žinios

Girininkija

Miškų urėdijos valdomi

Siūlomi priskirti VRM

Privatūs ir skirti nuosavybės teisių atstatymui

Kitų juridinių asmenų valdomi miškai

Iš viso

Valstybinės reikšmės miškai

(VRM)

Nevalstybinės reikšmės

plotai

Skuodo

2485

 

 

11317

83

13885

Lenkimų

2171

2

1

2068

47

4289

Grūšlaukės

2965

1

 

3311

1

6278

Šventosios

2283

 

 

626

47

2956

Darbėnų

2761

 

 

3084

7

5852

Vaineikių

3608

 

 

3757

16

7381

Palangos

3181

 

 

634

158

3973

Kartenos

2872

4

 

4427

64

7367

Klaipėdos

2635

 

 

1300

248

4183

Mikoliškių

2541

1

 

4503

 

7046

Vėžaičių

3083

6

 

3397

 

6487

Šernų

4800

3

3

2120

555

7481

Iš viso

35385

17

4

40545

1226

77177

%

45

 

 

53

2

100

 

Šventosios girininkijos veiklos teritorijoje yra mažiausiai inventorizuota miškų patenkančių į miškų urėdijos administruojamą teritoriją (3,8 %), didžiausias – Skuodo girininkijoje (18 %). Daugiausia valstybinių miškų yra Šernų girininkijoje - 4801 ha, mažiausiai Lenkimų girininkijoje – 2171 ha. Vidutinis girininkijos valdomų valstybinės reikšmės miškų plotas yra 2948 ha. Miškų urėdijos valdomi nevalstybinės reikšmės plotai – tai žemė po miškų urėdijos pastatais, sodybomis. Tarp kitų juridinių asmenų valdomų miškų yra savivaldybių miškai (466 ha), Krašto apsaugos ministerijos valdomi miškai (643 ha), susisiekimo ministerijos (43 ha) ir kitų juridinių asmenų (83 ha).

Miškai padalinti į 1028 kvartalus ir 24629 taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 34,4 ha, taksacinio sklypo – 1,4 ha (1.12. lentelė). Privačiuose miškuose vidutinis sklypo dydis – 1,2 ha, vidutinis sklypo dydis 2005 m. VRM buvo 1,6 ha, privačiuose - 1,6 ha.